Felsőtárkányi Tó

Napijegyes horgászat hétvégenként (szombat-vasárnap) és munkaszüneti nap.

Március – Április: 7-18 óráig.
Május 1 – Szeptember 1-ig: 6-19 óráig
Szeptember – Október: 7-18 óráig
November – Március 1-ig: 8 órától szürkületig.

Az önkormányzat vagy az egyesület által szervezett települési rendezvények, horgászversenyek ideje alatt szünetel a napijegyes horgászat.

Fontos tudnivalók

A tavon elsődlegesen a „fogd meg és engedd vissza” szemlélet uralkodik.
Ez alapján a horgászok alapvetően minden halat kötelesek visszaengedni, de korlátozott számban van lehetőségük az általuk kifogott halak megvásárlására.
Az elvitelre szánt halakat a hirdetőtáblán fajonként meghatározott kilogramm/forint áron lehet megvásárolni az ott feltüntetett darab, méret és mennyiség határig!
Az egyesület tagjai a tavon (az esetenkénti korlátozások kivételével) bármikor horgászhatnak.

Területi engedélyárak:

–    Felnőtt horgászengedély: 1200 Ft/nap/fő/1 bot
–    Felnőtt horgászengedély: 2000 Ft/nap/fő/2 bot
–    Gyermek horgászengedély: 500 Ft/nap/fő/bot
–    Mozgáskorlátozottaknak és egyéb fogyatékkal élők:
Mozgáskorlátozottak Egyesülete-i érvényes tagsággal, térítésmentes.

Környezetvédelmi, etikai és viselkedési szabályok

– A tó teljes területén TILOS szemetelni. A rend és a tisztaság érdekében a keletkezett hulladékot a hulladéktárolókban kérjük elhelyezni!
– A horgászat befejezését követően köteles mindenki a horgászhelyet tisztán átadni!
– A horgászállásokon gépjármű nem tartózkodhat!
– A gépjárműveket a horgászat idejére a kijelölt parkolóban kell elhelyezni!
– Tüzet rakni csak a kijelölt helyen lehet!
– A csikkeket a tó egész területén tilos eldobálni!
– A tóban fürödni, állatot fürdetni tilos.
– A horgásztó területén és környékén bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk.

Halakkal való bánásmód

a „Fogd meg és ereszd vissza” szellemében fokozott figyelmet szánunk a halak kíméletes fárasztása, kiszákolása, a horog kiszabadítása és a visszaengedése tekintetében. A tóra látogató horgászokat az elvárandó hallal való bánásmódról tájékoztatjuk, és amennyiben a horgász tapasztalatlan, elméleti és gyakorlati segítséget nyújtunk számára.

– Kiemelt figyelmet kérünk a halakkal való gondos és kíméletes bánásmódra!
– Nagyméretű, megfelelő minőségű, aprószövésű merítő szák használata kötelező!
– Pontymatrac és fertőtlenítő használata kötelező.
– A halakat megjelölni szigorúan tilos!
– A kifogott halakat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell juttatni a vízbe!
– Mérlegelés, fotózás alatt a halakat folyamatosan locsolni kell!
– Fotózás során ügyelni kell arra, hogy a hal ne sérüljön!
– Elakadáskor a damilt a lehető legrövidebb helyen kell elvágni!

Ellenőrzés

– A horgászrend betartását, a rendeltetésszerű horgászatot folyamatosan ellenőrizzük!
– A horgász köteles alávetni magát a halőri ellenőrzésnek.
– A halőrök jogosultak a horgász okmányainak, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, átvizsgálására!
– A halak és környezetük védelme érdekében a horgásztó területén megfigyelő kamerákat helyeztünk ki!
– Szabálysértés megállapítása esetén feljelentéssel élünk az illetékes Kormányhivatal Halászati hatósága felé!
– A fent nem szabályozott kérdésekben, az 1997. XI. 1. Halászati és horgászati törvény és az Országos Horgászrendben foglaltak a mérvadóak!
– A fentiek megszegése, be nem tartása a horgásztóról történő azonnali kitiltását von maga után! A felsorolt előírások megszegőitől a halászati őr, az állami horgászjegyet és a területi engedélyt bevonhatja, és a halászati hatóság felé feljelentéssel élhet. A horgászatot is természetvédelmi őr, és a rendőr is ellenőrizheti.
A halászati hatóság a halászati-horgászati szabálysértést elkövető horgászat 10-500 ezer forintig terjedő halvédelmi bírsággal sújthatja és egy-három évre eltilthatja az állami jegy váltástól.

A horogról levett és az életképtelen csalihalat a vízbe visszadobni tilos!
Az úszós horgászat mellett a pergetés és a legyező horgászat csak a többi horgász zavarása nélkül engedélyezett!
Haltartóban és halszájbilincsen csak az elvitelre szánt halak tarthatók. Ezen halakat visszaengedni, kicserélni tilos. Amennyiben a kifogott hal életképtelenné válik, vagy a visszaengedést követően nem úszik el, elpusztul, arról a halászati őrt feltétlenül értesíteni kell!
Az elpusztult halat a halőrháznál le kell adni, az csak térítés ellenében vihető el!
A megtartani kívánt nemeshalakat a fogás után a napijegyen található fogási napló részbe azonnal be kell jegyezni.
Az elvitelre szánt halakat a halőrháznál be kell mutatni, ahol a pontos mérlegelés, és a hal árának megfizetése történik.
Felnőtt horgász a kifogott halakból a horgászrendben és a hirdetőtáblán feltüntetett, a halászati törvény által előírt darabszámú nemes halat és meghatározott tömegű egyéb halat tarthat meg.
A csuka, süllő, balin esetében a 2 kg-nál kisebb, pisztráng esetében 1 kg-nál, míg a ponty esetében a 3 kg-nál nagyobb tömegű példányok nem vihetők el, azokat a fogást követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.
Etetőhajó használata tilos!
Kiemelt figyelmet kérünk a halakkal való gondos és kíméletes bánásmódra!
Nagyméretű, megfelelő minőségű, aprószövésű merítő szák használata kötelező!
Pontymatrac és fertőtlenítő használata kötelező.
Pontymatrac  a halőrházban kölcsönözhető.

Kellemes pihenést és eredményes horgászatot kívánunk!

Sziklaforrás Egyesület